LEVERANS AV GODS

 

Till Kapitel 8 (L& skall varor skickas till följande adress;

Kapitel 8
Blekholmsgatan 5
111 64 Stockholm
Portkod 9167

 • OBS! Porten får hållas öppen max 19 minuter i taget, annars går larmet, vilket betalas av  den som utlöser larmet. 
 • OBS! Pallyftare får inte användas i korridorer, lounger och rum p g a skador förra året och nyrenoverade golv.
 • Logistikansvarig: Porttelefon finns och Jessica nås på 070-415 33 95
  Till Kapitel 8 finns det fler vägar att lasta in och olika tider för olika rum. Antingen väljer man lastkajen eller vändplanen vid  Blekholmsfaret.
 • Till Harald, Helmer, Emil och Nils är man välkommen från 14.00
  Övriga får definitivt besked i mässveckan men allra senast 17.00 får man sitt rum.
  Man kan rigga t om 23.00 på fredag. På lördag kommer man in kl 08.00

Till Sheraton skall varor skickas till följande adress;

Hotel Sheraton
Klarafaret
Varumottagningen (på baksidan av hotellet)
111 52 Stockholm
På Sheraton är man välkommen från 08.00 på fredag. Och som vanligt tar man sig in via Klarafaret, lastkajen, infart 3.
Lastkajen är bemannad till 22.00, ring 0734 268056 om du behöver hjälp. Carl finns på plats i lokalen under eftermiddagen, tel 073-1814887

 • All leverans och upphämtning måste ske via lastkajen och inte via huvud entrén eller garaget (alla hissar kommer att vara avstängda till konferens våningen från fredag fram till måndag).
 • Utställare får inte fästa saker på väggen med nålar utan får endast använda sig av specialtejp som vi kommer att ha på plats på hotellet.
 • Utställare som bokar upphämtning av varor måste informera buden om att all upphämtning sker från konferensvåningen, detta är även en försäkrings fråga då vi inte kan hantera deras varor.
 • Om man kan bära själv och gå uppför trappan utan att använda hissen är det ok att stanna till vid huvudentrén.
 • De som ska till bottenplanet, Gripsholmsalarna tar också huvudentrén.