Ur- och ilastning

LEVERANS AV GODS

 

Till L&L skall varor skickas till följande adress;

Lundqvist & Lindqvist
Blekholmsgatan 5
111 64 Stockholm
Portkod 9167
Logistikansvarig: Porttelefon finns och Jessica nås på 070-415 33 95
Till Lundqvist & Lindqvist finns det fler vägar att lasta in och olika tider för olika rum. Antingen väljer man lastkajen eller vändplanen vid  Blekholmsfaret.

  • Till Harald, Helmer, Emil och Nils är man välkommen från 13.30.
  • Rum Viktor Arendorff, Birger och Anders har tillgång från 08.00 och kan komma in via Blekholmsfaret.
  • Övriga får definitivt besked en vecka innan men allra senast 17.00 får man sitt rum.

Till Sheraton skall varor skickas till följande adress;

Hotel Sheraton
Klarafaret
Varumottagningen (på baksidan av hotellet)
111 52 Stockholm
Logistikansvarig: Carl, tel 073-1814887
På Sheraton är man välkommen från 08.00 på fredag. Och som vanligt tar man sig in via Klarafaret, lastkajen, infart 3.

  • Om man kan bära själv och gå uppför trappan utan att använda hissen är det ok att stanna till vid huvudentrén.
  • De som ska till bottenplanet, Gripsholmsalarna tar också huvudentrén.