Musical Hifi

Musical Hifi kommer att spela också i år med mycket trevliga produkter. Rummet brukar alltid vara mycket uppskattat.  Det blir en spännande kombination med Oido, Valvet och Bibacord. 

Här är produktlänkar,

oidoaudio.com, Deep Space One

bibacord.com,  senaste modellen  

totaldac.com/D1-twelve-eng.htm, new model d1-twelve-mk2 DAC

valvet.de/portfolio-item/monoendstufen-a4/?lang=en  Power amp new model A4-Mk11    Pre soulshine2-Mk11

** soulshine2 has new heater regulators, new feet, new resistors, new volume attenuator using z-foil resistors and some energetic tuning

A4 has new transformers (400VA, was 300VA), more capacity (200.000µF, was 132.000µF), new resistors and some energetic tuning

Du hittar MH på Kapitel 8 (Tidligare Lundqvist & Lindqvist), i rum Dagerman. Missa inte!

ps. Valvets konstruktör är också på plats under mässan. 

Varmt välkommen!