Leverans och Upphämtning av Gods – High End-Mässan 2024

Viktigt för Leverans:

  • Vi rekommenderar att utställare tar med sig sitt gods när de har tillgång till sin utställningsyta. Detta underlättar hanteringen och säkerställer att ert gods är på rätt plats i rätt tid.
  • För gods som måste skickas i förväg, se till att det anländer på fredagen, den 16 februari. Föravisera leveransen för att vi ska kunna planera förrådsutrymmet effektivt.

Leveransadresser och Tider:

  • Större leveranser: Använd Blekholmsgatan 5 (Lastkaj). Vid ankomst, kontakta Daniel (070-589 12 40) för assistans.
  • Mindre leveranser: Blekholmstorget 30. Undvik tungt gods i vanliga hissar och använd inte palldragare i korridorerna. Vagnar för transport av mindre varor finns att låna.
  • Märk leveranser med “High End Mässan 2024” och specificera vilken utställningsyta det är avsett för.
  • Föravisering krävs för leveranser som ska förvaras före utställarens ankomst.

Upphämtning av Gods:

  • Allt gods ska vara hämtat senast kl. 20.00 på söndagen. Vid behov kan gods lämnas kvar och hämtas måndagen den 19 februari mellan kl. 8.00 och 10.00.

Kontaktpersoner:

Observera att förrådsutrymmet är begränsat. Vi uppmuntrar utställare att anpassa sina leverans- och upphämtningstider till när de har tillgång till sina utställningsytor.