Säkerhet och Försäkring – High End-Mässan 2024

Nattlig Säkerhet:

  • Lokalerna är låsta och larmade under natten. Väktare genomför regelbundna ronder för att upprätthålla säkerheten.

Försäkring av Gods och Utrustning:

  • Utställare ansvarar för att försäkra sitt gods och sin utrustning. High End-Mässan och Klara Konferens tar inte ansvar för förlust eller skador på utställarnas egendom.

Ansvar för Skador:

  • Utställare ansvarar även för eventuella skador de orsakar på Klara Konferens lokaler eller egendom.

Allmänna Säkerhetsåtgärder:

  • Vi uppmanar alla utställare att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina värdefulla föremål, särskilt under mässans öppettider.