Tävling

 Vid entrén får du ditt tävligsformulär.

Din uppgift är att besöka mässans alla utställare. I varje rum finns ett väl synligt blått ark med ett nummer. Notera rummens olika rummer på det formulär du fick vid entrén. Skriv dina uppgifter på arket och lämna in det vid utgången när du lämnar mässan. Bland alla fullständigt ifyllda blanketter drar vi en vinnare.

Vad vi gör

Vi drar vinnaren dagen efter mässan, med Ljud & Bild som notarius publicus. Vi meddelar vinnaren och kommer överens om hur vinsten kan hämtas. Vinnarnas namn publiceras också på www.highendmassan.se

Lycka till, och mycket nöje…!

Ta hela mässrundan.