Roll-up utanför utställarrummen

Roll ups (eller liknande banderoller) får sättas upp/placeras i nära anslutning till samtliga utställningsytor, även på vissa gemensamma ytor. Av säkerhetsskäl är det viktigt att varje utställare håller sina roll ups under noga uppsikt och tar eget ansvar för att passager hålls så fria som möjligt.  På L & L finns något större utrymme för roll-ups och andra skyltar.

Att fästa saker på väggarna

Väggarna i konferensrum  och korridorer är av olika material. I regel kan du fästa affischer eller produktblad med små nålar eller speciell tape. Se till att du själv har nålar med dig! Behöver du däremot fästa saker på dörrarna kommer vi att förse dig med speciell tape! Men tänk på att inga märken får finnas kvar!

Bord och stolar

För att underlätta logistiken i möjligaste mål kontaktar vi respektive utställare för att få fram antal stolar o bord som önskas till rummet/bordsplatsen. Dessa kommer att finnas uppställt i rummet när ni kommer.

Därutöver kommer det att finnas ett visst reservförråd på en central plats på respektive ställe så varje företag kan göra smärre kompletteringar.

Belysning i rummet

Belysningen i rummen består av olika fasta lampor och spotlights i taket, vissa med dimmer.

Befintliga möbler

De möbler som finns i rummen kan tas bort eller behållas. Vi kontaktar respektive utställare för att utröna vilket.