Säkerhet på plats

Eftersom säkerhetssituationen överlag i världen ser annorlunda ut vill vi peka på vad som gäller.

Samtliga lokaler är larmade nattetid och det finns vakter på ungefär samma sätt som vi har i våra vanliga lokaler. Vill du vara extra försiktig tecknar du en särskild försäkring hos ditt försäkringsbolag.

Under dagtid brukar det vara datorer, surfplattor och mobiltelefoner som är mest stöldbegärligt varför det kan vara skäl till försiktighet.

Observera! Gods som skickas till mässan måste ankomma fredag i mässveckan. Alttå dagen innan mässan startar. Kommer den innan kan inte säkerheten garanteras.