LEVERANS AV GODS

 

Till Sheraton skall varor skickas till följande adress;

Hotel Sheraton
Förvaltnings AB Tegelbacken / Sheraton Stockholm Hotel
Varumottagningen
Klarafaret 3 – Ö Klara Kyrkogatan
111 15 Stockholm

På Sheraton är man välkommen från 08.00 på fredag. Och som vanligt tar man sig in via Klarafaret, lastkajen, infart 3.
Lastkajen är bemannad till 22.00, ring 0734 268056 om du behöver hjälp. Carl finns på plats i lokalen under eftermiddagen, tel 073-1814887

  • All leverans och upphämtning måste ske via lastkajen och inte via huvud entrén eller garaget (alla hissar kommer att vara avstängda till konferens våningen från fredag fram till måndag).
  • Utställare får inte fästa saker på väggen med nålar utan får endast använda sig av specialtejp som vi kommer att ha på plats på hotellet.
  • Utställare som bokar upphämtning av varor måste informera buden om att all upphämtning sker från konferensvåningen, detta är även en försäkrings fråga då vi inte kan hantera deras varor.
  • Om man kan bära själv och gå uppför trappan utan att använda hissen är det ok att stanna till vid huvudentrén.
  • De som ska till bottenplanet, Gripsholmsalarna tar också huvudentrén.