Friedrich Wikland är en av årets lovande nykomlingar. Två unga entreprenörer från KTH har under de senaste åren filat på en unik design med Point-source-teknologi som grundsten. Nu lanserar de sin koaxiala 8” som de kallar Riemann 8. Leta upp dessa ungdomar och fråga om när de svarvade ett par högtalare vid Dalälven i somras! De har mycket att berätta.