Datumet för High End Mässan i Stockholm 2020 är 8-9:e Februari, och går i samma lokala som 2019.

9:e Oktober 2019 skickas inbjudan till alla utställare.