En förening för teknik och musikintresserade. De kommer att finnas på Sheraton med representanter för föreningen där du kan få information om deras verksamhet, medlemskap mm. Du hittar dem på Mezzaninevåningen bland bordsplatserna på Sheraton Hotel.