Svalander Audio kommer i år att visa:

  • Kontakter, Kablar  mm från Furutech.
  • Pickuper och Vinyltillbehör från Tonar.

Du hittar som vanligt Svalander på Mezzaninevåningen på Sheraton Hotel.

ps. Alla musiknördars måste!